Madhava Vilasom Higher Secondary School, Thundathil

Karyavattom, Thiruvananthapuram, Kerala - 695581

Former Principals

S. GOPALAKRISHNAN NAIR

First Principal & Head Master
1998-1999

V.A THOMAS

Principal & Head Master
1999-2002

C. SASDHARAN NAIR

Principal & Head Master
2002-2004

S. UMA DEVI

Principal
2004-2019

Former Headmaster/Headmistress

M. Shahul Hameed

1952-1953

V. Gopala Pillai

1953-1956

K. Gopinathan Nair

1981-1984

S. Sukumaran Nair

1984-1987

K. Saraswathy Amma

1987-1990

P. Vasudevan Nair

1990-1992

L. Sarasamma

1994-1995

M. Gangadharan Pillai

Apr-May 1995

S. Dharaneswary Amma

Apr-May1996

G. E. Abraham

June.1996

S. Selvi Bai

1996-1998

G. Sugandhi

2013-2017